Според авторитетния годишен доклад на BP с последните обобщени данни за 2016 година, общите емисии  на въглероден диоксид (двуокис) в света са 33 432 милиона тона или 33 милиарда и 432 милиона тона.

Кои страни водят по този показател и къде сме ние в класацията на емитентите.

Първото място, с 9 милиарда  и 123 милиона тона емисии, принадлежи на Китай.
На второ място, с над 5 милиарда и 100 милиона тона са САЩ.
Индия държи третото място с 2271 милиона тона емисии.
Четвъртото място е на Руската Федерация, с над 1400 милиона тона.
Пета е Япония, с 1191 милиона тона въглеродни емисии.

Сред европейските страни се открояват Германия, с 761 милиона тона емисии, следвана от Обединеното кралство, с 406 милиона тона.
Франция и Италия изхвърлят през 2016 година в атмосферата по малко  над 400 милиона тона, а Испания - малко под 400 милиона тона от парниковия газ.

България е доста назад в тази класация, със само 42.9 милиона тона емисии.
За сравнение, страни чиято територия и население са сравними с нашите, са доста по-напред в класацията.
Чехия е изхвърлила 105.2 милиона тона, Белгия - 120.2 (!) милиона тона, Холандия 212.5 (двеста и дванадесет цяло и пет десети) милиона тона, 5 пъти повече от България.
Сравними с нашите емисии за 2016 година са тези на Дания, Финландия и Ирландия, а по-малко  са тези на Словакия.
Гърците са замърсили атмосферата почти двойно, сравнено с нашите емисии, над 70 милиона тона, толкова са и румънските емисии.
"Отличници" са Турция  и Полша, съответно с 316 и 299 милиона тона емисии.
Общо страните-членки на ЕС са отделили емисии  с маса 3 милиарда и 485 милиона тона, т.е между тези на САЩ и Индия, заемайки условното трето място след Китай и САЩ.

Любопитна е  и динамиката за последните 10  години.
В доклада са посочени и данните след 2006 година.
Ето как са се променили отделените емисии въглероден диоксид от 2006 до 2016 година.

САЩ са намалили емисиите си с близо 10 на сто - от над 6 милиарда тона през 2006 до споменатите 5 милиарда  и 300 милиона през 2016 година.
Най-съществено намаление на въглеродните емисии бележи ЕС: от 4286 милиона тона през 2006 до 3485 през 2016.
Страната ни, както и повечето европейски държави са намалили емисиите си за посочения период с по няколко процента.
Русия също бележи символично намаление и с това положителните промени приключват.

Без да  изпадаме в излишни подробности, посочваме две числа: 29 430 - общите световни емисии през 2006 (33 432 през 2016) и тези на Китай: 6662  милиона тона (6 милиарда и 662 милиона) през 2006 и  9123 милиона тона през 2016 година. Реално, емисиите на Китай са се увеличили с близо 50 на сто, във всеки  случай около 40 на сто за 10 години и това увеличение е много повече, отколкото сумарното намаление на емисиите на САЩ и ЕС взети заедно.

Затова и може да се твърди, че всъщност световната икономика прелива "от пусто в празно", говорейки за ограничаване на въглеродните емисии и  това се доказва от нарастващата концентрация на въглероден двуокис в атмосферата, показана от данните на обективните измервания.

Казано не без известна доза цинизъм, Европа и САЩ се самозаблуждават, че намаляват емисиите си, докато внасят фотоволтаични панели, произведени от "въглеродната" икономика на Китайската Народна Република.

Това в не по-малка степен важи и  за прословутите електромобили, чиито батерии са произведени в същия този Китай и за производството им са изразходвани огромни количества електроенергия, въглища и дефицитни ресурси - нефт, метали, редкоземни елементи и литий.