Столичният общински съвет ще гласува критериите за прием на деца в общинските ясли. Те ще бъдат уеднаквени с тези на детските градини.

Намалява се и допустимият брой на децата с хронични заболявания от пет на три в група, като удостоверяването вече ще се извършва с ТЕЛК.

Срокът за отлагане на постъпване в детското заведение се ограничава до 60 дни. Към критериите се добавят и повече точки за деца на работещи родители, както и предимство за кандидати, които имат брат или сестра в яслите.