Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на София Йорданка Фандъкова подписаха договор за изготвяне на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Програмата е за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух в съответствие с нормативната уредба и по-специално нормите за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

Проектът е на стойност 400 000 лв., осигурени изцяло от ОП "Околна среда 2014-2020 г." /ОПОС/. Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.

Столичната община вече изпълнява проект за по-чист въздух със средства по програмата чрез мерки за намаляване количеството емисии на фини прахови частици, които са с източник битовото отопление.

Министър Димов и кметът на Димитровград Иво Димов подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух. Размерът на инвестицията е над 7,5 млн. лв., осигурени изцяло от ОПОС. С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици на територията на общината, които са с източник битовото отопление с твърдо гориво.

Целта на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с алтернативни форми за отопление. Предвидените дейности са в изпълнение на програма на община Димитровград за качеството на атмосферния въздух за периода 2019-2023 г., която предвижда като основни мерки именно подмяната на отоплителните устройства на твърдо гориво. Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца.