Шест процента от гражданите твърдят, че вече са ходили на протест срещу правителството. Този дял условно се равнява на около 300 хиляди души.

36 процента казват, че тепърва биха участвали в протест срещу правителството. В протест в подкрепа на правителството казват, че биха участвали 8 процента, а че вече са участвали казват 2 на сто. Данните са от независим експресен сондаж на "Галъп интернешънъл", проведен на 13 юли сред 700 души.

Данните, разбира се, съдържат известна декларативност, но представляват сравнително добър ориентир за величината и профила на протестите и протестния потенциал. Подобни сондажи са добър метод за формиране на хипотези в бързо променяща се среда.

Съществена част от деклариращите, че протестират, са млади хора.

В София протестният потенциал е по-висок. В останалата част на страната е очаквано по-малък и това вероятно се дължи на повече страх, смятат от социологическата агенция. Но събитията показват, че настъпва промяна. В София към момента на изследване са протестирали около 10 процента, което би могло да означава и около 150 хиляди души.

58 на сто приемат, че е нужна оставка на правителството, 32 на сто са против. Останалите не могат да преценят.

Данните възпроизвеждат и традиционната структура на мненията при въпрос за доверие в правителството. В същото време обаче тези данни показват, че стабилизацията на имиджа на правителството около ситуацията с коронавируса е била по-скоро временна и е отложила действието на по-дълбоки процеси.

Като че ли навсякъде по света, през първите три месеца, разпространението на коронавирус консолидира властта и премахна партийността от съзнанието, а сега започва обратният процес - настроения за промяна. Това вече бе регистрирано в Германия, Франция и други страни.

Сондажът е направен чрез телефонен панел. Абсолютна максимална грешка 3.7 при 50 процента дялове. Един процент от извадката е приблизително равен на около 55 хиляди души.