Административното и електронното обслужване у нас ще бъдат актуализирани спрямо европейските стандарти. Промените ще целят по-високи стандарти за обществено качество в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване. Това заяви на брифинг в Министерския съвет експертът в Дирекция "Модернизация на администрацията" Алеко Джилджов.

Дълго чакане на опашка за определена административна услуга, нелюбезни служители и изискване на ненужни документи - това са част от проблемите, открити при проучване по метода "таен клиент".  След сигнали за нередности близо месец и половина десет тайни клиенти са наблюдавали предоставянето на 15 услуги в 13 общини, областни и общински администрации - доколко се спазват нормативните изисквания, фиктивно ли се предоставя услугата, както и дали администрациите си обменят информация.

Проучването е обхванало услуги, за които в решенията на правителството са предвидени действия за намаляване на административната тежест - издаване на шофьорско свидетелство, винетни стикери, отпускане на еднократна помощ при раждане на дете, издаване на картографски и кадастрални скици, удостоверения за характеристиката на земеделската земя, на виза за проектиране, заверка с APOSTILLE на документи, издадени от кметове и общински администрации.

"Освен, че част от администрацията има проблем с отзивчивостта, тайните клиенти открили, че често от гражданите се изискват документи, които не са необходими по закон", обясни Здравко Сечков, цитиран от БНР.

Дългото чакане за определена административна услуга е друг проблем.

"Най-дълго време за получаването на услуги имаме регистрирани в столичният КАТ при завяването на услуга "Подмяна на свидетелство за правоуправление на МПС" - шест часа. Администрациите имат месец, за да отстранят проблемите", каза Красимир Божанов, директор на дирекция "Модернизация на администрацията" в МС.

"Не навсякъде ще се наложи лично санкциониране. Трябва да се очаква после подобрение чрез конструктивни мерки, ако естествено има виновни служители ще приветстваме да има и наказания", допълни той.

Вчера вицепремиерът Томислав Дончев предупреди с писма администрациите да отстранят в едномесечен срок всички констатирани проблеми. Предстоят нови проверки.

В момента нови, хармонизирани с европейската практика, задължителни стандарти за качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса се разработват в рамките на проект с европейско финансиране от администрацията на Министерския съвет. Те включват местоположение на звеното за административно обслужване, осигуряване на паркинг за достъп, система за управление на чакащи клиенти, задължителен брой на гишетата, дистанционно обслужване на потребители със специфични нужди, стандарт за предоставяне на указателна информация за предоставяните услуги и за намаляване на броя на изискваните от потребителите документи. Сред целите на проекта е модернизирането на каналите за изследване на удовлетвореността на потребителите и пилотно създаване на актуализирана Харта на клиента.

"Искаме да изградим механизъм, по който администрацията сама да вижда какво се случва при нея", каза Джилджов, цитиран от News.bg.

В момента има пет стандарта, въведени още през от 2006 година. Част от тях са носенето на баджове, при вдигане на телефона служителят да се представи и осигурени места за сядане в службите.

Сега вече ще бъде заложено администрацията, която предоставя информация на клиентите, да се отчита. От есента се очаква служителите да предават по-кратки описания в своите отчети.

Ще бъдат въведени нови механизми за обратна връзка чрез съвременните електронни технологии. Служителите в администрацията ще бъдат анкетирани. Ще се провежда и проучване по метода "таен клиент".  Резултатите от първото такова проучване ще бъдат използвани, за да се актуализира методологията, по която то се извършва. Методът ще се прилага много по-активно от всички администрации, увери Красимир Божанов, директор на Дирекция Модернизация на администрацията.

Миналата година Министерският съвет одобри около 400 мерки, които вече са в етап на изпълнение, каза още Божанов. Промените в администрацията засягат 142 закона по думите му. Започната е работа и за стандартизиране на частни и общински услуги.