Същото изискване ще важи и за сградите, които преминават през основен ремонт - и ще важи и за частните жилищни и бизнес сгради, и за обществените. То е част от подобряването на енергийната ефективност на сградите в рамките на блока и цели да намали близо до нулата енергийното им потребление до 2050 година.

Обновените правила ще трябва да влязат в националните законодателства на страните-членки под формата и на дългосрочни национални стратегии за поддръжката и ремонта на жилищни и обществени сгради, като крайната цел е намаляването на вредните емисии в ЕС с между 80 и 85% в сравнение с нивата от 1990 година. "Тези дългосрочни цели за обновяването на съществуващия сграден фонд ще допринесат за сигурността на инвестициите и създаването на нови възможности за финансиране за граждани и предприятия", казват от Европейският парламент.

Освен това европейските депутати решиха още, че новите сгради и съществуващите такива, в които се подменя източника на отопление, трябва да имат автоматични устройства за регулирането на температурата. В същото време бяха затегнати правилата за проверка на отоплителни и климатични системи и автоматизация на сградите.

От институцията обявиха още, че именно сградите са тези, които консумират най-много енергия в Европа - около 40% от крайното количество енергия. Европейският парламент реши още, че емисиите на CO2 от секторите транспорт, земеделие, както и от отпадъци и сгради трябва да се намалят с 30% в целия ЕС. Те отговарят за общо 60% от всички изпуснати парникови газове в съюза.