Европа Ностра, водещата организация за културно наследство в Европа, и Институтът към Европейската инвестиционна банка публикуваха технически и финансов доклад, съдържащ стратегия за опазване и развитие на паметника Бузлуджа.

Сградата беше обявена за един от 7-те най-застрашени обекта на културно наследство в Европа за 2018 г. по номинация на фондация "Проект Бузлуджа".

Според експертите "паметникът Бузлуджа е уникално инженерно постижение" и "шедьовър на архитектурата и изкуството от явно европейско значение заради своята история, изключителни характеристики и многобройни възможности за ново предназначение".

В момента паметникът е изоставен и се руши.

"Основната цел на този план за действие е възстановяването на паметника. Първо, той трябва да се обезопаси и да се приведе в използваемо състояние, а след това да му се вдъхне нов живот чрез организиране на туристически посещения и допълнителни събития като семинари, концерти и изложби. Основният замисъл е не да се възстанови оригиналният вид на паметника, а да се приспособи за нови и атрактивни предназначения. Друга основна цел е паметникът да бъде извън бъдещи политически противоречия", се казва в доклада.

Докладът предлага следния план за действие.

Сградата е държавна собственост и в момента се управлява от Областна администрация Стара Загора. Министерски съвет трябва да прехвърли собствеността на паметника на държавната институция, която ще носи отговорност за изпълнението на проекта и за стопанисването му. Най-вероятно е, това да бъде Министерство на културата, а друга възможност е Областна администрация Стара Загора или Община Казанлък.

Частна собственост или концесия са силно непрепоръчителни, тъй като няма да има директен контрол върху бъдещото предназначение и съдържание на паметника. Независимо от това, може да се обмисли стопанисване на паметника от частна фирма по време на оперативната фаза.

Паралелно с това паметникът Бузлуджа трябва да бъде обявен за паметник на културното наследство от национално значение по българското законодателство.

Необходимо е незабавно да се планират и приложат спешни мерки, предотвратяващи допълнителна разруха на паметника и подготвящи го за безопасни посещения.

Като минимално изискване сградата трябва да бъде устойчива на атмосферни влияния, за да се спре проникването на вода през покрива или прозорците. Неотложните ремонтни дейности включват почистване на интериора и отстраняване на отпадъците, премахване на опасни елементи, належащи поправки на мозайките, монтаж на прозорци и покриване на покрива. Тези спешни мерки могат да бъдат предприети и финансирани от българското правителство като извънредна целева помощ. Предварително трябва да се извърши техническа оценка на актуалното състояние на сградата и да се определи най-доброто решение за минимални укрепващи дейности. Стойността за провеждане на тези спешни мерки се оценява на приблизително 500 000 евро без ДДС.

Трябва да се проведе подробно проучване и да се разработи окончателен идеен проект за бъдещето предназначение на сградата като то бъде оформено чрез обществени дискусии.

Предварителната оценка на разходите е около 7,5 милиона евро без ДДС. Проектът би генерирал около 600 работни места на година. Общо между 4 и 5 години ще са необходими за изпълнението му. Той би могъл да се финансира по един от Европейските структурни фондове, най-вероятно Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд.

Ако правителството има интерес, EIB JASPERS (независим екип от ЕС) би дал безвъзмездна техническа помощ за подготвянето на документите за кандидатстване. С помощта на Европейските фондове може да се разработи и изпълни много по-амбициозен проект, който да включва целия Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа".

Опазването на паметника Бузлуджа би било "възобновяване на емблематична забележителност сред уникална природна среда. Това би донесло изключителни културни, туристически и икономически възможности." В допълнение "проектът може да се превърне в пример за други изоставени обекти от периода на социализма, както в България, така и в Източна Европа, и може да отвори врати за преоценяване на други обекти на културното наследство с цел образование, опазване и ново ползване, заключва докладът.

Пълният технически и финансов доклад може да прочетете тук >>.