Имам предварително писмо от еврокомисаря по образованието Тибор Наврачич, в което той ме уверява, че ще намерят техническо решение за анкетата към инструмента за дигитална самооценка SELFIE, но все още нямаме предложение за конкретно решение. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

На 22 февруари от Министерството на образованието и науката съобщиха, че са изпратили писмо до генералния директор на Главната дирекция "Образование, младеж, култура и спорт" към ЕК Темис Кристофидо с молба за редакция на анкетата към инструмента за дигитална самооценка SELFIE. Искането е от въпроса за определяне на пола на участниците да отпадне опцията "друго" или да бъде премахнат целият въпрос, защото в сегашния вариант той е неприемлив. В писмото от МОН се посочваше, че инструментът SELFIE помага на училищата да внедрят дигиталните технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване и затова е необходимо казусът да бъде разрешен възможно най-скоро.

"Предполагам, че техническото решение ще е едно от двете, които сме предложили - или да отпадне отговорът на въпроса, който предизвика дискусии, или самият въпрос. Този въпрос не е задължителен за целите на въпросника - да оцени дигиталната подготвеност на училищата, като той е един от двата статистически въпроса в инструмента SELFIE", обясни министър Вълчев.

Той съобщи, че сега анкетата е спряна в България. Тя беше подготвена от ЕК, а у нас беше разпространена в около 900 училища, за да се оценят възможностите в тях за въвеждане на дигиталните технологии за преподаване и учене.

Близо 300 са училищата в страната, в които сега се учи на две смени, като тези училища са в 65 общини, каза мистърът на образованието и науката.

Той заяви, че за да се премине на едносменен режим на обучение в училищата, което е желателно, е необходимо в най-големите градове да се построят допълнително училища, както и в някои по-малки градове. Всички училища в страната са около 2400.

Вълчев информира, че Столичната община започва проект за строежа на четири нови училища. Някои училища ще се достроят, ще има и опция за преразпределение на приема. Приемът на ученици след седми клас е свързан с избора на профили и професии от учениците и МОН иска да насочи седмокласниците в по-голяма степен към профили и професии, които са свързани с техниката, математиката и природните науки, каза министър Вълчев. Той уточни, че това преструктуриране на приема не е свързано с фаворизирането на тези учебни дисциплини, а защото се очаква у нас да има най-голям недостиг на технически кадри, на студенти и специалисти с инженерно-техническо образование и на кадри от природните науки, необходими са също педагогически и аграрни специалисти. Затова сме взели мерки за преструктурирането на приема, за отпускането на допълнителни стипендии и на допълнително финансиране на професионалните гимназии и висшите училища, които обучават в тези професионални направления, отбеляза министърът.

В отговор на въпрос министър Вълчев каза, че не е запознат защо Испанската гимназия в София ще приема с една паралелка по-малко след седми клас, но предположи, че е заради едносменния режим.164-та Испанска гимназия в София е в една сграда с основно училище. Ако в гимназията приемът е с една паралелка по-малко, това не би трябвало да повлияе на развитието на училището, заяви образователният министър.

По повод на недоволството на ученици от бургаско училище срещу въвеждането на ученически униформи, министър Вълчев каза, че въвеждането на униформи е училищна политика. Той коментира, че "униформите са полезни, защото създават отношение, култура към училището и намаляват усещането за различие между учениците". Нямаме намерение обаче да предлагаме задължителни униформи във всички училища, една такава политика е полезна, но тя трябва предварително да бъде обсъдена с родителите във всяко училище. Когато се предвижда въвеждането на униформи в гимназиите, трябва те да се обсъдят и със самите ученици, защото са големи, отбеляза министърът.

На въпрос дали трябва да има изисквания за "дрескод", за да не ходят учениците със скъсани дънки в училищата, министър Вълчев каза, че "за всички - и за учениците и за учителите, облеклото трябва да е благоприлично и да съответства на това, че са ученици, а на учителите - да съответства на служебното им положение, защото училището е образователна институция и е нормално да има правила".

Вълчев присъства днес урок на второкласници в 109-то Основно училище "Христо Смирненски", които го запознаха с традициите при българските кукери. В училището, което е създадено преди 60 години, сега учат 670 ученици на една смяна.