Седмата задача от изпитния вариант от държавния зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас има за цел да провери уменията на учениците да спазват граматичната норма и в нея се пита къде е допусната граматична грешка. Единственият отговор, в който не е допусната граматична грешка, е посоченият на сайта на Министерството на образованието и науката - или в отговор "Б" не е допусната граматична грешка, заяви за БТА Евгения Костадинова - директор на Дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в Министерството на образованието и науката.

В седмата задача или в седмия въпрос от матурата по български език и литература в 12-и клас са дадени четири изречения и учениците трябва да открият в кое от тях не е допусната граматична грешка - или кое е правилното изречение. В отговорите на матурата от МОН посочват, че верният отговор е "Б", в който е изречението: "Убедително написаното мотивационно писмо на младия и амбициозен кандидат впечатли комисия".

За седмата задача обаче родители на зрелостници сигнализираха, че в нея няма нито един верен отговор.

"Може да се говори за граматична грешка, когато е нарушена граматична норма, а включително и специалистите от БАН до този момент не са посочили каква граматична норма е нарушена", коментира Костадинова.

Тя отново заяви, че в отговор "Б" на седмата задача от държавния зрелостен изпит по български език и литература в 12-и клас не е допусната граматична грешка.

От Института за български език към БАН обаче смятат, че посоченият като верен отговор не звучи естествено и може да обърка учениците.

"При така написаните изречения всъщност нито едно не отговаря на зададеното условие. Тоест ситуацията е доста конкретна и комисията е определена, макар и да не е казано каква комисия. При нас е характерно точно това членуване на съществителните имена като изразяване на категорията "определеност", заяви Илияна Кунева, главен асистент в Института за български език, според която изречението в подточка "б" звучи неестествено и нелогично.

"Убедително написаното писмо на младия и амбициозен кандидат впечатли комисия". Ето това е, което прави впечатление - нечленуваната форма на думата "комисия". Сякаш впечатли някоя или коя да е комисия, което звучи доста неестествено за българския език и объркващо", коментира Кунева.

От просветното министерство обаче контрираха, че екип от учители и езиковеди одобрява финалните варианти на матурата и според тях отговор "Б" е напълно верен.

Днес се провежда вторият задължителен държавен зрелостен изпит по различни предмети, който започна в 8.00 часа. Дванадесетокласниците можеха да избират да се явят на един от общо 13 учебни предмета за днешната втора матура. Най-много ученици са заявили участие в изпита по биология - 13 820. Английският език е посочен от 13 744 ученици, а географията и икономиката - от 6904. Над 10 000 зрелостници са предпочели вместо втора матура в дипломата им да бъде вписана средната оценка от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.