Образователният министър в оставка Красимир Вълчев издаде заповед, в която се посочва кои ученици ще учат дистанционно през месец май.

От документа, публикуван на страницата на МОН, става ясно, че учениците от 5-и и 9-и клас ще са на онлайн обучение след 17-и май, а тези от 6-и и 11-и клас - само на 5 и 7 май.

Учениците от 7, 8 и 10 клас ще учат дистанционно в периода от 5 до 7 май и от 10 до 14 май.

Снимка: Министерство на образованието

През месец май присъственият учебен процес на учениците от 5-ти до 12-клас ще се осъществява при спазването на графика:

  • на 5 и 7 май - присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
  • от 10 до 14 май - присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;
  • от 17 до 28 май - присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

Графикът не се отнася за учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.