Над половината от българите са на мнение, че икономическото развитие не трябва да ощетява природата в защитени зони като "Натура 2000". Това показват данни от проучване на общественото мнение, представени от Европейската комисия, съобщи кореспондентът на БТА в Брюксел.

Според отговорите на българските участници в допитването, 51 на сто настояват в тези зони икономическата дейност да бъде изцяло забранена, а 45 на сто допускат строителство само при изключителен обществен интерес и при пълно възстановяване на увредената природа.

Данните показват, че 41 процента от българите са чували и знаят за "Натура 2000", а 35 на сто само са чували.

За сравнение в ЕС 70 на сто от хората заявяват, че никога не са чували това наименование. Над 70 на сто от всички отговори показват, че хората понасят основната отговорност за състоянието на природата. Сред щетите, нанасяни на околната среда, на първите места отговорилите поставят замърсяването на въздуха, почвата и водата, както и съответните отражения в промените на времето.