Отписани са и издадените от дружеството емисии ценни книжа. Причината е в обявената несъстоятелност на "Енемона" АД с решение на  № 1989/24.10.2017 г. по дело № 5830/2015 г. на Софийски градски съд.

Решението на регулатора може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в двуседмичен срок от публикуването му, без това да преустановява действието му, съобщават още от Комисията за финансов надзор.