Пропаганден и предизборен е характерът на предложените текстове в НК, които засягат неизбежната отбрана, каза за "Фокус" бившият вътрешен министър, сега адвокат, Емануил Йорданов. Те звучат познато и не целят нещо градивно, категоричен е той.

Парламентът прие преди два дни на първо четене промени в Наказателния кодекс, които разширяват допустимите предели на неизбежната отбрана. Вече няма да се счита, че има превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато: нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище; когато е насочено срещу живота, здравето, половата неприкосновеност на отбраняващия се; когато е извършено от две или повече лица; когато е извършено от въоръжен човек или нощем.

Йорданов припомни, че подобни промени са били приети през лятото на 1997 година от 38-то Народно събрание. Голяма част от тогавашните предложенията бяха обявени за противоконституционни, уточни Йорданов.

По неговото мнение действащият текст по отношение на неизбежната отбрана няма нужда от промяна. Колкото по-неясен е законовият текст, толкова по-големи проблеми създава при прилагането му, отбеляза бившият вътрешен министър. Има опасност от извършването на умишлено престъпление под прикритието на неизбежната отбрана, добави той.

"Действащият текст на НК, чл. 12 дава достатъчна възможност на хората да се защитават от противоправно нападение срещу тях. Проблемът в България е, че нивото на правосъзнание е много ниско. Не се разяснява на хората какви са законовите възможности и техните права. Оттам идват и объркванията, защото никой не мисли за това, че няма как да има неизбежна отбрана тогава, когато си застрелял някого в гърба, защото човек не може да върви с гръб към теб, за да те нападне", отбеляза Емануил Йорданов.

Той каза още, че за сигурността на хората в малките населени места са необходими адекватни мерки, които не са свързани с промяна на закона. Проблемът има поле за дискусия, в която да се включат специалисти, занимаващи се с Наказателно право, добави бившият вътрешен министър.