Тютюнопушенето е един от най-големите здравни проблеми в световен мащаб. По данни на СЗО над 8 милиона души умират годишно от заболявания, свързани с тютюнопушенето, като 1,2 милионa от тях са пасивни пушачи.

При горенето на една цигара се образува дим, който съдържа хиляди вредни и потенциално вредните вещества (ВПВВ), които са основният причинител на тези заболявания. Никотинът, който също се отделя с дима, макар и да е пристрастяващ, не е основният причинител на заболяванията, свързани с пушенето.

Безспорно най-добрият избор за пушачите би бил пълният отказ от употребата на продукти, съдържащи тютюн или никотин, а непушачите не трябва никога да започват да пушат.

Съществува обаче една група пълнолетни пушачи, които не могат или не желаят да се откажат от вредния си навик. За тях са разработени алтернативи без горене - системи с нагряване на тютюн и електронни цигари. Те работят с нагряване и отделят аерозол, който съдържа никотин и значително намалено количество вредни вещества.

снимка: Филип Морис България

Какво се случва, когато премахнем горенето?

Системите с нагряване на тютюн нагряват истински тютюн до температури около 350 градуса, при което се образува аерозол, съдържащ никотин и намалени концентрации на вредни и потенциално вредни вещества до 95%.

За разлика от тях, електронните цигари нагряват течност, която най-често съдържа никотин до температури от 230 градуса.

 

снимка: Филип Морис България

Именно липсата на горене е и основната разлика между бездимните алтернативи и цигарите - съставът на аерозола при нагряване е коренно различен от този на дима при цигарите.

В последните години расте броя на научните изследвания и експерти, които сочат, че бездимните алтернативи на конвенционалните цигари имат място в борбата с тютюнопушенето, като част от прилагане на стратегията за намаляване на вредата.

Това не означава, че системите c нагряване на тютюн и електронните цигари са без риск. Те съдържат никотин, който е силно пристрастяващ, и не са предназначени за употреба от непушачи или непълнолетни лица. Тези категории продукти са предназначени единствено и само за пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

Повече за разликите между системите с нагряване на тютюн и електронните цигари можете да научите във видеото.

*Материалът и всички прилежащи към него визии се публикуват с подкрепата на Филип Морис България.