С 10 на сто за последните два месеца нараства делът на пълнолетните българи, които заявяват, че вярват на официалната информация относно разпространението на Covid-19 у нас - от 46 на 56 процента, показват данни на "Екзакта рисърч груп" от национално представително изследване, проведено в периода 10-16 септември сред 1005 души в 123 гнезда в 89 населени места на страната.

Социолозите констатират, че от началото на лятото до септември се наблюдава обръщане на обществените нагласи спрямо официалната информация за разпространението на вируса нас. Ако в края на юни 2020 г. невярващите в официалните данни българи бяха повече от вярващите, то сега се регистрира точно обратната тенденция.

Въпреки това, не е за подценяване делът на невярващите на официалната информация за COVID-19, който остава достатъчно значим - 44 на сто.

По-скоро вярват на информацията за разпространението на вируса у нас жени, хора на възраст над 40 години, образовани и столичани. Скептични към достоверността на информацията за заразата са по-често мъже, респонденти на възраст между 18 и 40 години, хора с ниско образование и роми.

86 на сто от българите твърдят, че спазват препоръките на здравните власти за поддържане на социална дистанция, за носене на предпазни маски и за дезинфекция. 14 на сто заявяват, че не спазват тези мерки, като сред тях има по-често мъже и млади хора на възраст до 30 г.

В сравнение с отговорите на същия въпрос от юнското изследване на "Екзакта", има лек спад от три процента на спазващите мерките и леко покачване (също точно с 3 на сто) на неспазващите ги. Промените се дължат преди всичко на отпускарския сезон и на свободното придвижване, коментират анализаторите и отбелязват, че на този фон, декларираните нагласи говорят по-скоро за поддържане на нивото на отговорност и дисциплина.

В сравнение с края на юни, през септември изразително намаляват /с цели 18 на сто/ българите, според които ситуацията с Covid-19 може да се опише като: "най-лошото вече е зад нас" (53 на сто през юни към 35 процента през септември). В същото време, с 14 на сто повече спрямо юни се оказват допускащите, че "най-лошото тепърва предстои" (13 на сто към 27 процента). Най-много, обаче, понастоящем са неориентираните българи относно бъдещото разпространение на вируса у нас - 38 на сто. Техният дял расте с 4 на сто за последните два месеца.

По-скоро оптимисти за развитието на ситуацията с Covid-19-19 са младите на възраст 18-29 години, както и интервюираните от възрастовата група 40-49 г., а също така и мъже, както и хора със стандарт на живот над средния. Песимисти са най-вече хора на възраст над 50 години, респонденти с по-нисък стандарт на живот и живеещи в малките населени места.