За 2017 г. приходите от застраховка ГО са в размер на 659 227 502 лева, а общо изплатените обезщетения са 406 924 553 лева. Административните разходи по закон могат да достигнат до 20%, или това са 131,8 милиона лева. Т.е остават над 120,5 милиона лева за 2017 година. Тези цифри привеждат от Института по пътна безопасност в открито писмо до медиите по повод предложението на Менда Стоянова за въвеждане на лимит за обезщетенията по задължителната застраховка.

Според експертите и в момента застрахователните компании могат да вдигнат цената на ГО на 1000 или 2000 лева, но не го правят.

"Това е така, защото цената се определя не само от размерите на риска, а и от пазарните отношения. До този момент не е представен нито един доклад, който да показва необходимостта премията по ГО да стане 1000 лева, ако не бъде прието предложението на Менда Стоянова за въвеждане на лимит", пишат още от Института.

Те са категорични, че конкуренцията в бранша създава условия застрахователите, в зависимост от конкретната си фирмена политика, да предлагат цени за застраховането на един и същи автомобил с разлика до 100 лв. спрямо други застрахователи и това е първото доказателство, че не се налага драстично увеличение на цената за ГО.

От Института за пътна безопасност предлагат няколко стъпки за преодоляване на проблема.

1. Да се предложат пакети от мерки, обхващащи целия спектър на застраховката "Гражданска отговорност", включително и адекватна система "Бонус-малус", за да не се налага през няколко месеца да се коригира Кодексът за застраховането.

2. Застрахователните компании да намалят признаването на административните разходи за ГО с 10%, а лимит да има единствено за допълнителния кръг лица, произтичащи от тълкувателното решение на ВКС от тази година.

3. Менда Стоянова да оттегли предложението си за въвеждане на лимит, за да може дебатът да продължи експертно, без отправянето на ултимативни заплахи към обществеността и без да се насажда усещането, че за пореден път ще бъдем излъгани.