Новите условия в пенсионната система, които влизат в сила от 1 януари 2019 година, облекчават процедурата за пенсиониране. Това каза Розалия Джинева, директор на Териториалното поделение на НОИ в Пловдив. По думите й в социалното осигуряване това е година, която има амбицията да облекчи условията, при които хората ще упражнят правото си на пенсия. 

От 1 януари отпада изискването за доход от три години, избрани през последните 15 години преди 1997 година, отпада и второто изискване за трите години - 1997, 1998, 1999 г. През следващата година кандидатите за пенсиониране ще трябва единствено да представят документ за дохода си преди 1997година, а целият останал доход и стаж след тази година ще се ползва от електронните регистри, които НОИ и НАП администрират.

Най-важното е, че се облекчават много изискванията за представяне на документи, допълва Джинева. Заради факта, че няма систематизирана информация преди 1997 година гражданите ще трябва да представят само трудова книжка и документ за отбита военна служба. Всичко останало, което е било препъни камък до момента и е създавало много бюрократични пречки при вадене на документи за стаж - отпада.

На второ място директорът на НОИ - Пловдив посочи промените в начина, по който ще се изчислява пенсията. А това означава, че ще се увеличава средномесечният максимален осигурителен доход, който от 1 януари ще бъде 3000 лева, а минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде 560 лева. Променят се и конкретните условия за пенсиониране, като за жените годините за възраст ще бъдат 61 години и 4 месеца, а стажът, който е необходим е 35 години и 8 месеца - и двете условия се увеличават с по два месеца. За мъжете възрастта се увеличава с един месец и тя става 64 години и 2 месеца, а изискването за стаж става 38 години и 8 месеца, като увеличението там е с два месеца.

Розалия Дженева допълва, че за тези, които не са придобили необходимия стаж могат да се пенсионират по т.нар. облекчена процедура, за която се изисква възраст от 66 години и 4 месеца през 2019 година, но трябва да имат и 15 години действителен стаж. 

 

 

 

От 1 януари 2019 година минималната пенсия вече е 207,60 лева, а от първи юли тя ще стане 219,43 лева. Максималната пенсия остава 910 лева до първи юли, след което тя се увеличава до 1200 лева, което е 40 на сто от максималният осигурителен доход. Другата промяна е по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, което означава, че при несъстоятелност на предприятието размерът на обезщетението се качва на 1400 лева. 

Розалия Джинева е категорична, че всеки сам може да прецени кога да подаде документите си за пенсиониране, ако е изпълнил условията. За целта може сам да направи необходимите изчисления в пенсионния електронен калкулатор, който е достъпен с персонален ПИК код.

Според нея обаче с отпадането на трите години преди 1997 година като цяло преобладаващо по-благоприятният вариант е пенсионирането при новите условия. Кохортата от хора, които се пенсионират в момента и си избират трите години по онова време са били на стартови позиции на работните си места и са получавали по-нисък осигурителен доход спрямо средномесечния за страната, коментира Джинева. По-неблагоприятно е, разбира се, в случаите, когато след 2000 година лицата са били осигурявани на минималната работна заплата.

Пак от началото на новата година онези 25 процента от социалната пенсия за инвалидност, които се получаваха от хора с трайно намалена работоспособност над 71 на сто, отпадат като вид плащане от НОИ. По Закона за интеграция на хората с увреждания това плащане ще бъде диференцирано и то ще се поеме от Агенцията за социално подпомагане и ще обхване повече хора, каза още директорът на НОИ - Пловдив.

Към момента в Пловдивска област има 197 000 пенсионери, от които 36 000 получават и инвалидна пенсия. 

С новите условия не е необходимо прекъсване на трудовото правоотношение с последния работодател, обясни Джинева. По думите й задължителното освобождаване от работа отпадна от няколко години и вече всеки може да продължи да работи, ако работодателят прецени, че този човек му е нужен и важен.

На всеки, който продължи да работи след като е изпълнил условията за пенсиониране, се променя формулата за изчисление на неговата пенсия. За всяка година стаж, след навършване на възрастта, коефициентът му ще се увеличи с 4 процента, а с това и размерът на пенсията, което според Джинева е стимулиращо. 

Изчисляването на пенсията по закон е 4 месеца, но в ТП на НОИ в Пловдив правят всичко възможно този срок да бъде съкратен максимално. Очаква се от 1 януари догодина, когато ще отпаднат редица показатели, видимо този срок да се намали. Стремим се на всички, които отговарят на условията за стаж да им бъде отпуснат минималният размер на пенсията в едномесечния срок, защото за действителния се налага да изчакаме обявяването на средномесечния доход, което по обясними причини са забавя известно време, казва още Розалия Джинева.