Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ-Пловдив) предприе незабавни строги действия срещу биоцентралата в с. Труд, след като установи грубо погазване на Заповедта за принудителното й спиране, издадена от директора на екоинспекцията на 12 октомври, съобщиха от екоинспекцията.

Инспектори поставиха вчера 7 оловни пломби на всички входове на инсталацията, от които е възможно внасянето на суровина за работата й, като бяха пломбирани входовете към ферментаторите и крановете. На оператора беше връчена и покана за получаване на пореден акт за установяване на административно нарушение, като директорът ще предприеме най-строгите предвидени в закона административни мерки. Това се случи в присъствието на представител на Областна администрация - Пловдив.

Екоекспертите посетиха инсталацията в село Труд за трети път тази седмица. Неизпълнението на наложената принудителна административна мярка беше установено на 30 октомври вечерта след получен сигнал на "зеления телефон" от гражданин на селото за обгазяване от биоцентралата и продължаващо зареждане на ферментаторите със суровина. Директорът на РИОСВ-Пловдив незабавно сформира екип с представители на всички институции, имащи отношение към работата на биоцентралата - Регионалната здравна инспекция, Областна дирекция "Безопасност на храните" и Областна администрация - Пловдив. Експертите бяха на обекта за по-малко от час. Беше поканен и подателят на сигнала, който се отзова, но не бе допуснат на площадката от оператора, се казва в съобщението на РИОСВ-Полвдив.

Проверката установи редица факти, доказващи, че Заповедта за принудително спиране и представеният от собственика на биоцентралата План за извеждане от експлоатация не се изпълняват - единият от боксовете е пълен с брикети от слама, течността в перколатната вана е по-голям обем в сравнение с обема отпреди два дни, забелязан е товарен камион, движещ се към централата. Освен това дебитът на производствения биогаз не е спаднал въобще за повече от 48 часа и продължава да е около 80 % (1200 kW), отбелязват от РИОСВ.

Регионалната инспекция изтъква в заключение, че ще продължи контрола до окончателното спиране на мощностите. При установяването на последващи нарушения от страна на оператора институцията ще предприеме безкомпромисни действия и ще наложени още по-тежки санкции на предприятието.