Компаниите от Групата Веолия в България са в готовност от началото на март и прилагат редица мерки за решаването на проблемите, предизвикани от разпространението на заразата с COVID-19, съобщиха от "Софийска вода". Създаден е специален кризисен екип, който координира действията между отделните дружества, за максимално бързо комуникиране на полезна информация и осигуряване на адекватна реакция на бързо променящата се ситуация.

Предприетите мерки напълно отговарят на препоръките на държавните органи и съответстват на насоките, дадени от Групата Веолия.

"Реорганизацията на нашата дейност следва два основни приоритета с еднаква значимост: да запазим здравето и безопасността на нашите служители и клиенти и да осигурим непрекъснатост на услугите си", посочва Франсоа Деберг, регионален директор на Веолия за България.

Центровете за услуги в София и Варна бяха затворени и определени задачи от непървостепенна важност, изискващи пряк контакт между хората, бяха отменени. Освен това, където е възможно, за служителите се въведе редуване на работа в офис и работа от вкъщи на ротационен принцип. Към днешна дата няма докладвани случаи на заразени служители в компаниите на Веолия.

По отношение на осигуряването на непрекъснатостта на услугите, някои от които са с жизненоважно значение за обществото като водоснабдяването, всяко дружество създаде свой кризисен екип и изпълнява планове за действие за гарантиране непрекъснатостта на услугите с възможно най-добро качество при специфичните обстоятелства.

В "Софийска вода" са въведени мерки, чрез които водоснабдителните и канализационни услуги в София ще бъдат гарантирани дори и при появата на случаи на заразени служители. Качеството на водата не е изложено на риск и отговаря на всички нормативни изисквания за качество, посочват от дружеството.

По същия начин "Веолия Енерджи Варна" се мобилизира, за да поддържа предоставянето на услугите за отопление и битово-гореща вода на гражданите и промишлеността, а "Веолия Енерджи Сълюшънс" адаптира организацията на работата си, за да осигурява непрекъснатост на свързаните с водата и енергийните си услуги в страната, предоставяни на летища, търговски и офис сгради и индустриални клиенти.

"Тези планове ще се адаптират съобразно промените в ситуацията, като разчитаме на мобилизацията и солидарността на екипите ни в тази безпрецедентна криза. Ще реорганизираме дейностите си по различен начин, като използваме нашите дигитализирани процеси и експертизата на Групата в управлението на кризи", уточняват от дружеството.