Европейската комисия съобщи, че предава България на Съда на ЕС заради неспазване на задължение по директивата за морските стратегии.

Директивата цели защита на морската среда и задължава държавите в ЕС да съобщят на ЕК до 15 октомври 2018 г. промените в първоначалните оценки за определяне на доброто състояние на околната среда. Комисията отбелязва, че тези правила преследват защитата на морското биологично разнообразие.

Комисията е поискала от нашата страна няколко пъти да спази посоченото задължение. Неспазването продължава, затова ЕК е решила да отнесе случая до Съда на ЕС, се пояснява в съобщението.

Също така Европейската комисия съобщи, че е решила да предприеме допълнителни стъпки в процедурата за нарушение срещу Белгия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Малта и Полша за правилата за услугите и признаването на професионална квалификация.

Официални писма се изпращат до България и Белгия, както и мотивирани становища - до нашата страна, Хърватия, Малта и Полша, за нарушаване на правилата за услугите и законодателството за адвокатурата.

Днешните решения последват проверка на комисията на националните законодателства, се посочва в съобщението.