Две сухоземни костенурки задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево при проверка на лек автомобил.

Превозното средство пристига на българския митнически пункт на 08.11.2018 година на път от Турция през България за Германия. В автомобила, управляван от турски гражданин, пътувала и неговата майка. При проверката митническите служители установили, че жената носи в картонена кутия, увити в кърпа, две живи сухоземни костенурки, които да занесе като подарък на внуците.

За случая е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Хасково. След извършена проверка на място от експерт по биоразнообразие е установено, че костенурките са от вида шипобедрена, който е застрашен вид. По време на проверката не са представени необходимите и задължителни документи по CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) за износ, издаден от Република Турция и за внос, издаден от МОСВ. Тези документи са задължителни, тъй като шипобедрените костенурки са световно застрашен вид, включени в приложенията на Конвенцията. В българското законодателство сухоземните костенурки са защитен вид и попадат в приложение №3 от Законa за биологичното разнообразие (ЗБР). Предстои РИОСВ -Хасково да състави акт за административно нарушение по Закона за биологичното разнообразие, който предвижда глоба от 2000 до 10 000 лева за физическите лица, а за юридическите лица едноличните търговци имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв.

Костенурките са настанени временно в Центъра за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки в село Баня до влизането в сила на наказателно постановление, след което МОСВ ще издаде заповед за окончателното разпореждане с тях.