Архитекти и инженери излязоха с предупреждение, че обществената поръчка за изграждането на Национална педиатрична болница е опорочена. Възражениета, които имат от камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране са представени пред министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, предаде БНР.

Избраната процедура за едновременно възлагане на услугите по проектиране, строителство и авторски надзор - или така нареченият "инженеринг" е неподходяща. Причината е, че към момента на откриване на поръчката за детската болница няма изяснена концепция.

"Провеждането на инженеринг без наличие на такъв одобрен идеен проект е изключително рисковано, тъй като няма гаранции, че избраният от възложителя на поръчката участник, ще предложи най-добрата концепция за реализиране на обекта", се казва в писмо на колегиите до министъра на здравеопазването.

В професионалния коментар на архитектите и инженерите се посочва, че са налице предпоставки за разделяне на поръчката на две обособени позиции - първата - за проектиране и авторски надзор и втората - за изпълнение на строителството.

Липсата на идеен проект практически не позволява да се извърши ясна и точна оценка на строителните дейности, а оттам и избор на подходящ изпълнител.

Експертите посочват още, че техническото задание за проектиране е непълно - липсва изискване за изготвяне на основни проектни части, свързани с функционирането на сградата, а това води до липса на ангажимент и за изпълнението им. В резултат ще се наложи предвиждането на допълнителни средства за изграждането на жизненоважните за една болница системи, се казва още в писмото на архитекти и инженери.

Позицията им ще бъде защитена и пред Комисията за защита на конкуренцията.