Форсмажорни обстоятелства предизвикаха сериозни технически проблеми с пощата на Dir.bg. Мащабни botnet атаки затрудняват функционирането й и от съображения за сигурност достъпът до нея е временно ограничен.

Dir.bg поднася своите искрени извинения на всички потребители на пощенската услуга за причинените неудобства.

Благодарим ви за търпението!

Уверяваме ви, че техническият ни екип ще работи непрестанно до отстраняването на проблемите.