Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за движението по пътищата, с които се цели решаването на проблемите с прекратяването на регистрацията на автомобили, чиято собственост е сменена преди 27.12.2017 г., за които купувачът не е изпълнил задължението си да регистрира на свое име.

С промените се дава възможност на хората, извършили продажба преди тази дата, да сигнализират МВР за настъпилата промяна в собствеността, като да бъде отразена документално. Срокът за това е до 31 декември 2023 г. В този случай регистрацията на превозното средство ще се счита за служебно прекратена след представяне в отдел/сектор "Пътна полиция" в съответната областна дирекция на МВР на копие на документ, който удостоверява прехвърлянето на собствеността.

Измененията бяха внесени от Красимир Ципов и други депутати от ГЕРБ.

"Проблемът с прекратяването на регистрацията е решен с приетите през декември 2017 г. изменения в Закона за движение по пътищата, но промяната има действие занапред и не обхваща заварените случаи. При наличие на недобросъвестен купувач, за тези случаи досега нямаше законов ред, по който продавачът да защити правата си, като в регистрите на моторните превозни средства бъде отразена промяната на собствеността и се прекрати регистрацията на превозното средство.

Налице са дори случаи, в които български граждани са осъдени за престъпления, извършени с пътни превозни средства, чиито настоящи собственици не са изпълнили задължението си да сменят регистрацията на вече регистрираното пътно превозно средство", мотивират се вносителите.