Техническият университет в София организира на 14 и 15 март инициативата "Дни на отворените врати", съобщиха от висшето училище.

Бъдещите кандидат-студенти ще имат възможността да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с условията и с предлаганите специалности за обучение, както и с добрите перспективи за професионално развитие.

Поканени са ученици от София и страната, които имат интерес към инженерните науки и всички желаещи да посетят Техническия университет.

За тях ще са отворени лаборатории за оптоелектроника и оптични комуникации, за видеокомуникации и технологии, за електрически апарати и релейна защита, за виртуална реалност, за мехатроника и информационна техника, за технология на машиностроенето, за металорежещи машини, за електронна микроскопия, по химия, за автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката, за импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника. Преподаватели ще демонстрират съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, транспорта и в други научни направления.

Инициативата "Дни на отворените врати" е събитие, което цели да повиши интереса на младите хора към инженерното образование, посочват от ТУ.

Според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 година, Техническият университет в София е на първо място в шест от най-престижните професионални направления - "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Комуникационна и компютърна техника", "Машинно инженерство", "Общо инженерство" и "Транспорт, корабоплаване и авиация".