"Пред нас е една сложна, изпълнена с трудни неизвестни учебна година. Да има или да няма маски. Да се правят или не тестове. Ваксинация или друго... Силно обществено противопоставяне и съпротиви. Повечето се надяваме и искаме присъствено да премине учебната година. Дори и да имаме свободата за локални решения, отговорността на МОН и общинските щабове си остава силен и изключително значим фактор", заявява преди началото на новата учебна година председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, който е и директор на 119-то Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София.

Според него, родителската подкрепа, разбиране и споделяне през идващата учебна година е още по-необходима за всички ни.

"Само заедно можем да преминем през противоречивите предизвикателства на пандемичното време. Родителите очакват от нас добро образование и човечност, но и най-доброто за децата си. Тяхната съпричастност, ежедневна подкрепа и силна информираност ни е изключително важна. Никога не трябва да забравяме, че във всяко училище държавата, това са учениците и децата. За тях се прави всичко. За да бъдат щастливи и грамотни", коментира Диян Стаматов.

Той заявява, че пред прага на новата учебна година, от директорите отново се очакват чудеса.

"Точно сега е уместно да стегнем позитивните образователни редици! Да предоставим силата на свободата в ръцете на знаещите какво да правят с нея (креативни) учители; да стимулираме с различни поощрения наличните добри практики в училищата ни; където имаме добри примери да намерим правилен начин да ги покажем. А свободата означава и повече учителска отговорност в това какво и как преподават, но и да се пазим един друг в ерата на COVID-19", казва Стаматов.

Той отбелязва, че директорът на училището е двигателят на промяната в образователната общност. В малката ни България има към 2500 директори на училища и около 3000 на детски градини и на други образователни институции. Това са и реалните изпълнители на политиката на образованието във всяко кътче на страната ни. Те прокарват трудните стъпки за всичко, което трябва да се направи за по-добър дух на училището, за училищната атмосфера, да има необходимото за всеки и във всеки един момент. Директорът отговаря за всичко в училището. Винаги когато има значим успех, то той е дело на педагогическия колектив. Когато нещо не се случи или не е чак толкова привлекателно, тогава е виновен директорът. Истината обаче е, че всеки малък успех в трудното развитие на прехода у нас, е резултат на доброто училищно управление.

"В годината на COVID-19 от директорите се очакват още повече чудеса - да се справим с кризата във всяка образователна институция. Мотивирахме колективите си, за да преминат в добри параметри дистанционното обучение. Сега е необходимо да проявим повече от всякога гъвкавост, адаптивност и индивидуално отношение. Кризата е и възможност - да сe вслушаме в мненията на родители и общество. Навсякъде в училищата, където има добър тристранен диалог (между учители, родители и директор), взаимен професионален и конструктивен компромис пред възникналите препятствия, то там училището убедително се развива и дава сила на образованието в района.

Директорът е първата защитна стена пред всяка съпротива (и на учители, и на родители, и на ученици), особено при предложенията за промени - всякакви, от най-дребните, до по-мащабните.

Директорът е вдъхновител за всеки един учителски колектив. Без неговото съгласие няма как да се получи дори най-малката промяна в училище", заявява Стаматов.

Той отбелязва обаче, че директорът понякога може да бъде и спирачката за напредъка, дори и упадъка на една организация. Рецидив, който не бива да се допуска.