Министерство на образованието и науката внесе в Министерски съвет промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които официализират дистанционното обучение при извънредни обстоятелства и ваканции. 

Това стана ясно днес на пресконференция във ведомството, водена от министър Красимир Вълчев. Той съобщи, че дистанционното обучение ще се налага само при извънредни обстоятелства, когато учебният процес не може да се провежда. 

"Присъственото обучение в класната стая е най-добрата форма на обучение, тъй като взаимодействието на учениците с учителя е най-доброто. Но днешните деца ще учат все повече от електронни ресурси, не можем да вървим по течението", обясни мотивите за промяната министърът.

Опитът с извънредната обстановка показал, че системата вече е подготвена за електронно обучение при наложени ваканции, през които се губят средно 10% от занятията в училищата. Практиката можела да послужи и при отсъствие на отделен ученик заради извънредни обстоятелства, като той се обучава във виртуална класна стая, когато учителят преподава в реално време на останалите. 

МОН предлага още - до 20% от учебните часове след 4 клас да се провеждат в електронна среда от разстояние, за да не стават учениците прекалено рано или да си тръгват прекалено късно от училище.

Електронното обучение може да служи, както и за самоподготовка, така и за дейности за преодоляване на образователните трудности, но не и за децата от уязвимите групи. Красимир Вълчев съобщи, че целта е до 2030 г. да бъде изградена пълна база със споделено електронно съдържание. 

МОН предлага още две промени в закона - въвеждане на задължителна предучилищна за 4-годишните деца и спирка пред настоятелствата да не дават земеделски земи при образуване и закриване на училища.

"Това е възрастта, която е най-важна за когнитивното, социално-емоционалното и езиково развитие на децата. Лишаването на децата от образователна среда в този период е пагубно за тяхното образователно развитие, особено когато става дума за деца, чийто говорим език в семейството не е български. Анализи показват, че децата, които са били обхванати в предучилищна връзка от семейства, в които майчиният език не е български, а и често липсва отношение към образованието, много по-често достигат до гимназиално образование и придобиване на професионална квалификация", обясни образователният министър. Той посочи данни от анкета - 92% от 5 600 учители виждат голяма разлика в образователните резултати между обхванатите и необхванатите в предучилищно обучение 4-годишни деца. Едва 78% са 4-годишните, обхвнати от системата. 

МОН предлага 3-годишна програма на стойност 210 млн, лева за строителство и реконструкция на училища и детски градини. За тази и следващата се предвижда 140 млн.лв. да бъдат похарчени с тази цел.

Очаква се да има 15 нови училища, а 20 надградени, което пак няма да реши проблемът с двусменния режим. С парите се очаква да бъдат построени и 50 детски градини. 

В 2/3 от съдържанието законопроектът е бил представен за обществено обсъждане в края на февруари. 

Как приключи първата дистанционна година

Учебната година приключи за всички, но в момента 54 000 деца са обхванати в присъствени дейности за преодоляване на образователни трудности, училищата са отворени и за дейности по интереси.

Вълчев бе категоричен, че решението да не се отварят напълно учебните заведения е било единствено с цел да бъде опазено здравето на децата.

Той даде пример с държави в Европейския съюз, където е изпробвано частично присъствено обучение, но това показало, че пропуските са повече, отколкото ползите.

Тази практика - с по 10 ученици в класна стая, позволява социализация, но същевременно това означава учителите да работят два пъти повече, а учениците да учат два пъти по-дълго - не може да се направи ефективна организация на учебния процес, категоричен бе министър Красимир Вълчев.