Десетки несъответствия и нарушения са констатирани при проверки, разпоредени от Върховната административна прокуратура (ВАП), на кухни и кетъринг дружества, осигуряващи храна за детски градини и училища в страната, съобщиха от прокуратурата.

Проверките за качеството и безопасността на храните бяха възложени от ВАП на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в началото на учебната година.

При извършените 1644 извънпланови тематични проверки в детски кухни и училищни столови бюфети и обектите по Закона за храните на територията на училищата за приготвяне на храна на място и в обекти тип кетъринг, са констатирани несъответствия, за които са били връчени 41 предписания и са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения.

При извършените 1229 извънпланови тематични проверки на кухни към детски градини и на кетъринг дружества, осъществяващи изхранването на детски градини и училища, са били констатирани несъответствия, за които са издадени 25 предписания на кухни към детски градини и 7 в кетъринг дружества.

Общо са били извършени 2873 проверки, при които са издадени 73 предписания и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение.