Десетки епруветки с кръв с неясен произход са намерени захвърлени близо до пътния възел на магистрала "Хемус" в района на Девня. Стъклените съдове били забелязани от бдителен гражданин, който случайно спрял на същата отбивка в посока Варна.

Не е ясно кой е изхвърлил опадните отпадъци, както и какъв е произходът на биологичния материал, дали кръвта е човешка и/или животинска.

Днес инспектори от РИОСВ-Варна и РЗИ-Варна посетиха мястото, но бяха единодушни, че не могат да идентифицират от къде са епруветките, защото по тяхна преценка те са стари, а етикетите им вече са заличени от дъжда. Отговорното и добросъвестно управление на медицинските отпадъци е от голямо значение, защото те са с висока степен на опасност поради реалния риск от разпространение на заразни и инфекциозни болести, коментираха от РЗИ.

По разпореждане на общинския кмет на Девня Свилен Шитов край АМ "Хемус" ще бъде обезопасена тревната площ, в която са намерени медицински оппадъци. Той нареди и отговорните длъжностни лица в общинския отдел "Екология" незабавно да се свържат с оторизирана фирма, която да извози опасните отпадъци до специализирана инсталация за тяхното обезвреждане. По указание на градоуправника тревната площ ще се разчисти щателно и от битовите отпадъци, след което ще се извърши основна дезинфекция на целия район.