Размерът на невъзстановения в срок ДДС към края на февруари тази година е точно 364, 7 милиона лева. Тази сума е сбор на дължимия ДДС по отношение на 3 271 лица, обясниха от финансовото министерство, но отказаха да съобщят точно на кои фирми държавата бави възстановяването на ДДС.

От Министерството на финансите обясниха, че общият размер на просрочените задължения на общините към 28.02.2013 година е в размер на 173 640 052 левa. Това означава, че въпреки призивите за разплащане с бизнеса просрочията на общините не са намалели значително. За сравнение, в края на януари тази година тя бяха 175,8 милиона лева.

Към края на февруари тази година просрочените задълженията на министерствата и ведомствата пък (включително задължения към служители и НАП) възлизат на точно 108 549 000 лева. В края на януари тези задължения са били 102 191 900 лева, а в края на 2012 година пък те са били общо близо 111 милиона лева.

В тези задължения влизат както задълженията към бизнеса, както и посочените просрочени задължения на министерствата и ведомствата към персонал, данъци и други. Министерството на отбраната е с най-много просрочени задължения, В края на 2012 година просрочените задължения на МО са 66 234 600 лева и от тогава те не просто не намаляват, а непрекъснато растат.

В края на януари тези задължения са 68 534 000 лева, а в края на февруари 69 241 800 лева. Още преди няколко месеца стана ясно, че 66 милиона лева или голяма част от тези задължения са всъщност на ВМА.

От началото на годината се увеличават и просрочените задължения на редица други министерства, включително и МВР. В края на миналата година вътрешното ведомство е имало просрочени задължения близо 13,5 милиона лева. Месец по-късно те са над 15 милиона лева, а в края на февруари са вече над 18,3 милиона лева.

Министерството на правосъдието има просрочени задължения към края на февруари в размер на 4 365 900 лева, а два месеца по-рано, в края на 2012 те са били 4 090 000 лева. Нараснали са просрочените дългове и на МТСП. В края на миналата година те са 2 168 900 лева а в края на февруари 2013 – 2 712 200 лева. Дълговете на образователното министерство пък са скочили почти двойно. Докато в края на 2012 са били 86 000 лева, два месеца по-късно те са 141 900 лева.

На МИЕТ задълженията са се увеличили от 206 800 лева в края на януари на 277 800 лева месец по-късно. МРРБ дължи над 3,4 милиона лева, а МТИТС точно 325 600 лева. Единствено държавните висши училища са намалили значително просрочените си дългове. В края на 2012 общите им просрочени задължения възлизат на 11 644 400 лева, в края на януари те са 2 449 500 лева, а в края на февруари- 2 387 800 лева.

Министерството на културата е намалило с малко просрочията си. От 376 600 лева в края на януари, те спадат на 333 200 лева месец по-късно. Министерството на земеделието и храните има просрочени задължения към края на февруари за над 860 000 лева, при положение, че в края на 2012 тези задължения са били за над 1,6 милиона лева. С просрочените задължение на БАН промяна няма – от края на 2012 те са си все 16 700 лева.

Просрочените задълженията на Министерски съвет също не са намалели, а напротив- увеличи са се със стотици хиляди. Към края на миналата година Министерски съвет дължи малко над 1, 139 милиона лева. Два месеца по-късно, в края на февруари задължения на институцията са вече над 1, 375 милиона лева. За два месеца просрочените задължения на ВСС са нараснали 10 пъти. В края на 2012 те са 0,5 милиона лева, а в края на февруари те са 10,6 милиона лева.

Министерство на външните работи дължи към края на февруари малко над 2,5 милиона лева. Авиоотряд 28 също е намалил просрочията си. От 207 000 лева в края на 2012 те са спаднали на 79 600 лева в края на февруари.

БНТ също има просрочени задължения, като са намалели от края на миналата година, когато са били над 3 милиона лева и в края на февруари те са на обща стойност близо 2 милиона лева.