На този етап сме предвидили 1,5 милиона лева за стипендии на учениците от дуалната форма на обучение за следващата година. Предвиждаме да ги увеличаваме, но учениците не са толкова много. Това каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на форума "Ценности и образование" и отбеляза, че дуалната форма на обучение трябва да се разширява, като за първи път са гласувани такива средства за стипендии на учениците от дуалното обучение.

Предстои да започне и проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" ДОМИНО 2, като ще се създадат допълнителни условия за разширяване на дуалната форма на обучение, съобщи министър Вълчев. По думите му добрата новина е, че се увеличават учениците, паралелките и работодателите, включени в дуалната форма на обучение. Министър Вълчев изрази увереност, че ще продължи този политически консенсус за разширяване на дуалната форма на обучение и припомни, че наскоро бяха направени и законодателни промени.

"Дуалната форма на обучение е възможност да върнем част от позагубената репутация на професионалното образование", коментира министър Вълчев. Той заяви, че днес пазарът на труда показва, че позициите, които изискват професионално образование и професионално техническо образование, ще са с най-висок ръст на доходите и с най-голямо търсене. Затова трябва да мотивираме