Държавната агенция за закрила на детето със съдействието на Министерството на външните работи и Агенцията за социално подпомагане организира прибирането на българче на година и половина в страната. Детето e изоставено от биологичните си родители в Украйна веднага след раждането, като те са представили нотариално заверено съгласие да бъде дадено за осиновяване.

Държавната агенция за закрила на детето е уведомена за случая от посолството на Република България в Украйна. Информацията е, че органът за настойничество и закрила в град Киев, не може да предприеме мерки и да полага грижи за детето. В условията на война в страната не може да се гарантира неговата безопасност.

В резултат на добра координация между българските и украинските институции, ДАЗД извърши всички необходими действия, за да се прибере детето в България, придружено от социален работник от Дирекция "Социално подпомагане" - Русе, медицинско лице, осигурено от Сдружение "Еквилибриум" и с подкрепата на международната организация А"21", съобщиха от агенцията. 

"Изключително съм щастлива и благодарна на всички институции и партньори от неправителствения сектор, че с общи усилия едно дете, български гражданин е върнато в страната, за да получи необходимите грижи в подкрепяща и защитена среда. За ДАЗД от първостепенно значение е да гарантира сигурност и възможност за развитие и отглеждане на всяко българско дете, независимо къде се намира", каза д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД, която посрещна детето и придружаващите го социален работник и медицинска сестра на Летище София.

Детето ще бъде настанено в подходяща социална услуга.