Отпадане на тавана на всички пенсии би струвало допълнително 155 милиона лева за 2019 година, каза управителят на НОИ Ивайло Иванов по време на дискусия в парламентарната социална комисия.

Комисията по труда и социалната политика обсъжда искане на инициативен комитет от пенсионерски организации. Едно от техните искания е през 2019 година да падне таванът на всички пенсии, а не само на новоотпуснатите, както е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Пенсионерите искат още преизчисление на всички пенсии с актуален среден осигурителен доход, както и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2019 година да стане 55 процента от минималната работна заплата.

Необходимата сума за всички искания на пенсионерските организации е 1.645 млрд. лева за 2019 година, изтъкна управителят на НОИ, и уточни:

  • за преизчисление на пенсиите със средния осигурителен доход за 2018 година са необходими - 1.440 млрд. лева,
  • за увеличението на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст са необходими - 50 милиона лева,
  • за отпадането на тавана на пенсиите са необходими допълнително 155 милиона лева.

Това би увеличило общите разходи за пенсии за 2019 година до над 11,5 млрд. лева, което е над 10,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт за 2019 година. Трансферът за покриване на недостига от средства ще надхвърли 5 процента от БВП при прогноза около 3,7 за 2019 година, отбеляза Ивайло Иванов.

Дебатът продължава, но пълното отпадане на тавана на пенсиите едва ли е реалистичен вариант, категоричен е социалният министър Бисер Петков. На твърденията, че ограничаването на пенсиите от таван е противоконституционно, той отговори, че те са отхвърлени от компетентните органи - по това са се били произнесли Европейският съд за правата на човека и Комисията за защита от дискриминацията.

Петков подчерта, че е важно да се обсъди дали отпадането на тавана на пенсиите може да бъде поето като допълнителен разход от ДОО от държавния бюджет. Освен това, по думите му, изчислените размери на някои от старите пенсии без таван са смущаващи за общото разбиране за размера на пенсиите.

Министърът смята, че става дума и за предвидимост, която законодателството, особено това в областта на пенсиите, трябва да има. Той допълни, че в 18 държави членки на ЕС има ограничения на размера на пенсиите - или като абсолютен размер, или като референтна стойност, или някакъв друг регулатор.

Във връзка с другите искания на пенсионерите Бисер Петков съобщи, че в проекта на Държавното обществено осигуряване за следващата година ще бъде заложено осъвременяване на пенсиите с 5,7 на сто, което е по-съществен ръст от предходните години и той се обуславя от по-високия темп на нарастване на средния осигурителен доход.

Според министъра преизчисляването на всички пенсии с актуален осигурителен доход за 2018 г. би увеличило съществено разходите за пенсии на ДОО и би нарушило финансовата устойчивост на пенсионната система, която с последните изменения в КСО е стабилизирана - нивата на дефицита са почнали да намаляват. Устойчивостта на всеки пенсионен фонд е предпоставка да посреща бъдещи задължения, заяви министърът.

Петков изтъкна, че за да може да действа максималният осигурителен доход като естествен регулатор на размера на пенсиите, се обмисля след вече заложеното законодателно отпадане на трите най-добри години до 1997 година от 1 януари следващата година, дали да не отпаднат и трите години от 1997 година до 2000 година, когато все още не е имало максимален осигурителен доход. Той бе въведен от 2000 година.

Министърът отбеляза, че когато през 2014-2015 година е взето решението да отпаднат трите най-добри години от формулата, решението е взето с убедеността, че то ще е благоприятно за повечето от пенсионерите. То е обвързано и с отпадането на тавана на новоотпуснатите пенсии.

Светлана Ангелова от ГЕРБ подкрепя всяко увеличение на доходите на възрастните хора, но смята, че за да се изпълнят тези искания трябва да има или драстично увеличение на осигурителната вноска и данъците, или съкращения. По думите й борбата с бедността не трябва да бъде само приоритет на пенсионната политика, а да е пакет от мерки на всички системи.

Предложените мерки ще имат положителен ефект върху доходите на пенсионерите, но той ще е неустойчив, а цената, която трябва да плати обществото, ще бъде непосилна, заяви Ангелова.

Георги Гьоков от БСП смята, че дискусията незаслужено се измества само върху отпадането на тавана на всички пенсии, което той намира за справедливо, но не единствено важно искане. Гьоков попита справедлива и адекватна ли е една пенсионна система, която осигурява средна пенсия от 340 лева при среден осигурителен доход 850-900 лева. Исканията на тези пенсионерски организации отразяват 100 процента исканията на пенсионерите в България, заяви депутатът. Той допълни, че е справедливо преизчисление на пенсиите, ако не със средния осигурителен доход за 2018 година, то поне с по-актуален.

Парламентарнтата група на ДПС обмисля да внесе предложение преизчисляването на пенсиите за 2019 година да бъде не от 1 юли, а от 1 април, за да могат да се подпомогнат по-рано пенсионерите, заради увеличените цени на енергоносителите, съобщи председателят на социалната комисия и депутат от ДПС Хасан Адемов.

Васил Върбанов, председател на инициативния комитет от пенсионерски организации, внесъл предложението, заяви, че над 2 милиона пенсионери са със средна пенсия от 321 лева, каквато е в момента линията на бедността. Според него исканията са реалистични и наложителни.