Алкохолът е задържан от митническите служители при проверки и e отнет в полза на държавата с влезли в сила административно-наказателни производства. Търгът е обявен на основание чл.124, ал.5 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки.

За участие се допускат само лицензирани складодържатели, съгласно ЗАДС. Продаваният етилов алкохол е обособен в 114 позиции с различно алкохолно съдържание, в наливни количества. Всяка позиция е с отделна начална тръжна цена.

За участие в търга се внася депозит в размер на 10% от началната тръжна цена. Общата начална тръжна цена на цялото количество е 8 556,92 лв. Заявления за участие в търга и писмени ценови предложения могат да се подават в деловодството на Митница Бургас от 16.04.2018 г. до 19.04.2018 г.

Разглеждането на постъпилите предложения /оферти/ ще се проведе на 20.04.2018 г. Това е втора процедура за провеждане на търга, след като на обявената първа процедура през месец март не са се явили кандидати.