Под въздействието на човека Земята е изгубила 60 процента от дивите си гръбначни видове - бозайници, птици, риби, влечуги - в периода 1970-2014 година, съобщиха световните агенции, като цитират заключенията в доклада на Световния фонд за дивата природа (WWF) "Живата планета 2018", публикуван на сайта на организацията.

"Експлозията в човешкото потребление" е причинило масивен спад в популацията на дивата природа в световен мащаб през последните десетилетия, твърди организацията.

Специалисти от WWF са съставили т.нар. индекс на живата планета, основан на проучването на 16,7 хиляди популации на 4 хиляди вида диви животни. По техните данни средният процент на съкращаването на споменатите популации възлиза на 60 на сто за изминалите четири десетилетия. Още по-тревожни са показателите за обитателите на тропическите гори, където количеството на гръбначни бозайници е спаднало с цели 89 на сто.

Основната опасност за популациите на бозайниците, птиците, влечугите, рибите и земноводните са разрушителните последствия от човешката дейност, сред които фигурират унищожаването на хабитата и свръх големият улов.

Обедняването на почвите нанася сериозна вреда на 73 процента от екосистемите на сушата, което понижава благосъстоянието на около 3 милиарда души. Рязкото намаляване на биоразнообразието се дължи също така на замърсяването на околната среда и на климатичните промени, водещи до покачването на температурите в глобален мащаб.

Земята губи биологичното разнообразие само по време на масови измирания, добавя докладът "Живата планета". Неговите съставители приканват политиците да определят нови цели за устойчиво развитие.

Докладът за живата планета, публикуван на всеки две години, оценява състоянието на дивата природа в света. В изданието му за 2018 г. се казва, че вече едва само 1/4 (25%) от земната площ е свободна от въздействието на човешката дейност, а делът ще е паднал само на 10% до 2050 г.

Промяната се дължи на все по-голямото производство на храни и на повишеното търсене на енергия, терени и вода.