Депутатите от "БСП за България" дариха средства на Ана Петрова от Болярово, с които да финансира вземането на кръвни проби от своето стадо за изследване от независима лаборатория, тъй като заповедта за унищожаване на животните в стопанството й още не е отменена. Това съобщават от пресцентъра на партията.

В писмо до депутатите социалисти Ана Петрова припомня, че заповедта на директора на БАБХ е от 18.07.2018 г. Тя добавя, че с нова заповед, този път на директора на ОДБХ-Ямбол, от 10.10.2018 г., се иска заличаване на обекта, с мотив - "груби нарушения", както и умъртвяване на животните, заради болест, без обезщетяване на загубите.

И в двете заповеди се твърди, че на основание протокол от 18.07. 2018 г. в стадото има чума по дребните преживни животни. Въпреки резултатите от пробите, в стадото на Ана Петрова в Болярово няма нито едно почитало от чума животно, а отскоро то се е увеличило с шест нови агънца. В писмото си тя добавя, че към момента има заведени две дела - към БАБХ и ОДБХ-Ямбол, оспорвайки въпросните заповеди.