По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва проверка за изпълнението на обект "Допълнително аварийно водоснабдяване на Хасково". Той предвижда строеж на дублиращи кладенци за питейна вода, който да гарантират безопасността на здравето на жителите в региона и решаване на проблема с питейната вода. За целта през май 2017 г. Министерският съвет отпусна 1,93 милиона лева на община Хасково за финансирането на обекта.

По нареждане на премиера Борисов възложената проверка ще обхване всички аспекти на строителните дейности на обекта, цялата налична документация, както и сроковете, заложени в сключеното между МРРБ и община Хасково споразумение за финансиране на обекта.

Проверката ще се извърши от екип на Агенцията за държавна финансова инспекция, Дирекцията за национален строителен контрол, Дирекция ВиК, както и "Вътрешният одит" на МРРБ.

Към момента от предвидените 8 нови кладенци готови са 7. Четири от тях са в Северна индустриална зона и са напълно изградени. Два в Източна зона са изградени, но не са оборудвани. Така стоят нещата и с кладенеца в Узунджово. Не е готов и водопроводът на ул. "Бачо Киро", по който трябва да дойде водата от Източна зона.

Целта на новите кладенци и водопроводи е да докарат чиста вода, която да се смеси със сегашната и по този начин да спадне съдържанието на уран.

Проверката е наредена след посещението на Борисов в Хасковско вчера, когато той беше попитан от репортер дали знае какво се случва с изграждането на новите кладенци и водопроводи. За тях правителството отпусна 2 милиона лева, след като стана ясно, че във водата на Хасково има повишено съдържание на уран.