В шестмесечен срок болница "Лозенец" се преобразува в търговско дружество с принципал - министъра на здравеопазването, реши парламентът.

Депутатите одобриха на второ четене промени в Закона за лечебните заведения, с които болница "Лозенец" престава да бъде лечебно заведение към Министерския съвет и става многопрофилна болница за активно лечение към Министерството на здравеопазването.

Преобразуваното лечебно заведение ще продължи да осъществява дейностите по обучение на студенти и специализанти като акредитирана болница към Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

До три месеца от влизането на измененията в сила Министерският съвет трябва да одобри проект на договор, с който се уреждат отношенията между министъра на здравеопазването и ректорите на съответните висши училища, на които до влизането в сила на този закон е предоставено управлението на държавно лечебно заведение.

От БСП възразиха, че не са съгласни болница "Лозенец" да премине към Министерство на здравеопазването със статут на търговско дружество. Георги Йорданов от левицата отбеляза, че визията им е друга - болниците да стават публични дружества, където водещ е не финансовият резултат, а лечението на пациентите. При тези условия вероятно Академичният съвет на Софийският университет няма да вземе решение за придобиване на болницата, коментира той. Според Йорданов болница "Лозенец" не може да съществува като търговско дружество, защото има само 140 легла и огромен персонал, няма оборот и не може да се издържа. По-коректното е да я закрием, коментира той. Йорданов изрази съмнения, че след няколко месеца някой ще разпродаде имотите и там да изникне търговски център или жилищен комплекс.

Даниела Дариткова /ГЕРБ/ посочи, че никой няма намерение нищо да разпродава. Напротив, гарантираме, че този, който управлява болницата, без решение на министъра и на МС няма да се разпорежда с имуществото, добави тя. Дариткова обясни, че болница "Лозенец" е натрупала сериозни задължения, функционирайки като юридическо лице, а не като търговско дружество. Тя ще продължи да работи като акредитирана болница към Медицинския факултет на СУ, по никакъв начин не застрашаваме обучението на студентите, отбеляза Дариткова. Тя обясни, че с договор ще се гарантира прозрачно управление и ясни взаимоотношения между висшето училище и принципала - МЗ. Във всички случаи трябва да се оптимизира менажирането на болница "Лозенец", защото наистина със 140 легла да се поддържа около 900 човека персонал е нереалистично и нерентабилно, коментира Дариткова. Тя изрази увереност, че ще се намерят по-добрите менажерски решения, а наличните специалисти ще привлекат пациенти.

Георги Колев /"Обединени патриоти"/ коментира, че болница "Лозенец" има страхотен капацитет и апаратура, тя е акредитирана и за трансплантации, и да не се използва, би било голяма грешка.