Зрелостниците подали заявления за явяване на държавния зрелостен изпит по български език и литература /БЕЛ/ са 52 650, а за втората задължителна матура са 41 716. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Миналата година броят на зрелостниците, които заявиха явяване на матурата по БЕЛ, бяха 55 167.

Първата задължителна матура по БЕЛ в 12-и клас ще се състои на 21 май, а втората задължителна матура по предмет по избор ще е на 23 май.

За изпита по желание заявление са подали 888 ученици, а да държат изпит за получаване на Степен на професионална квалификация желаещите са 10 421 ученици.

Квесторите за изпитите са 10 500 за изпита по БЕЛ, 9500 са за втория държавен зрелостен изпит и 600 са квесторите за изпита по желание. Квесторите ще осигуряват пропускателния режим на входа на училището. Учениците трябва да носят лична карта и служебна бележка за допускане. В класните стаи се осигуряват двама квестори, като в коридорите също ще има дежурни квестори. Учениците ще сядат на точно определените за тях места в залите.

За държавния зрелостен изпит по БЕЛ са осигурени 4143 зали в 677 училища, като в тях са включени и две училища в чужбина. За втория зрелостен изпит са предвидени 3861 зали в 608 училища, а за изпитите по желание залите са 174 в 61 училища.

Министерството на образованието и науката е предприело необходимите мерки за безпроблемното провеждане на всички изпити, като освен квестори за нормалното протичане на изпитния ден, във всички зали, в които ще има изпити и ще се размножават изпитните материали, е осигурено и видеонаблюдение, за да няма опити за преписване и нарушаване на правилата за изпитния ден.

На зрелостните изпити се ползва химикалка с черен цвят. Матурите в 12-и клас продължават четири астрономически часа.

Матурите по български език, по чужд език и по всички обществени науки се състоят от три модула. Времето за работа по първия модул е 60 минути. Вторият също е 60 минути, а третият модул е 120. Учениците със специални образователни потребности работят в отделни зали и имат два допълнителни часа за работа.

За математиката и природните науки модулите са два. Първият е от 90 минути, а вторият - 150 минути.

Зрелостникът няма право да си тръгне до 60 минути след началото на първия модул. Веднъж напуснал, не може да се връща в изпитната зала.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 13 юни.