Близо 40 на сто от българите не могат да поддържат домовете си комфортно затоплени, със здравословни условия на обитаване през зимата. Това каза изпълнителният директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект" Драгомир Цанев пред БТА.

Той представи доклад "Енергийната бедност в светлината на местните избори: Какво могат да направят държавата и общините за решаване на проблема с високите сметки за отопление".

От "ЕнЕфект" се позоваха на данни от Обсерваторията за енергийна бедност - механизъм, поддържан от Европейската комисия и базиран на данни от Евростат.

Данните показват, че 39,2 процента от населението в България не може да поддържа домовете си достатъчно топли. Това оказва неблагоприятно въздействие върху здравето. Това е най-високият процент в Европейския съюз /ЕС/. Около 11 процента от населението на ЕС - 54 милиона европейци, са засегнати от енергийната бедност.

България е на първо място в ЕС и при показателите за невъзможност при поддържане на комфортно хладни температури през лятото, добави Драгомир Цанев.

Той допълни, че страната ни е на второ място в статистиката със закъснения за плащане на сметките за енергия. Хората, които изпитват затруднения със сметките си за енергия, се насочват към най-евтините и най-замърсяващи източници на отопление.

По думите на Цанев държавата помага за това с целевите помощи за отопление. "Купуват се некачествени дърва и въглища с тези помощи", изтъкна Драгомир Цанев.

Сътрудникът на Европейската климатична фондация Юлиян Попов добави, че половината от хората не могат да си плащат сметките или изпитват сериозни затруднения.

"България е на абсолютното дъно в Европа по отношение на енергийната бедност", изтъкна Юлиян Попов. Според него именно сега местните власти трябва да вземат сериозно отношение по този въпрос.

Според "ЕнЕфект" решението, което може да доведе до устойчиви дългосрочни ефекти, е енергийно ефективното обновяване и поддръжка на жилищните сгради. Това ще позволи директно да се намалят разходите за енергия и нуждата от енергийни помощи. Това ограничава и замърсяването на въздуха. Драгомир Цанев е на мнение, че общините имат водеща роля в прилагането на държавните и местните политики в тази област.