Социалният министър Бисер Петков съобщи пред журналисти в МС, че с решение на правителството от днес за отпускане на еднократна финансова подкрепа ще бъдат предоставени по сто лева допълнително енергийни помощи за близо 210 000 лица и семейства, които получават целева помощ за отоплителния сезон 2018 - 2019 г.

Агенцията за социално подпомагане ще изплати парите от 12 декември по банков или касов път според избора на получателите. Хората не трябва да предприемат допълнителни действия, за да получат сумата, достатъчно е да са одобрени във вече приключилата процедура за получаване на целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон. Министърът напомни, че процедурата е приключила през октомври.

За тази година целевата помощ за петте месеца отоплителен сезон възлиза на 374 лева 15 стотинки общо. Към тази сума ще бъдат изплатени допълнително сто лева, уточни министърът.

Целта е защита на най-уязвимите група от поскъпването на цените на енергоизточниците, коментира социалният министър. Подкрепата е за 17 целеви групи - хора с увреждания, възрастни и самотно живеещи хора.

Средствата, които са необходими за изплащане на допълнителната финансова подкрепа, са 21 млн. лева и те са осигурени по бюджета на социалното министерството за тази година, каза министърът.

Той изтъкна още, че в проектобюджета за следваща година на министерството са планирани допълнително 40 млн. лева към средствата, които тази година са били отделени за тази помощ от 80 млн. лева, което означава, че нарастването на средствата за следващата година по тази бюджетна програма е с 50 на сто.