Според Бисер Петков необходимо е мобилизиране на всички резерви на пазара на труда, тъй като общата тенденция е на намаляване на работната сила. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков коментира това пред журналисти след форум за средносрочни и дългосрочни прогнози за пазара на труда, предаде БТА.

При откриването на форума той подчерта, че след 2020 година влиянието на негативните демографски процеси ще доведе до намаление на заетостта, като за периода от 2020 година до 2034 година, спадът ще бъде около 6 процента и броят на заетите ще намалее до около 2 млн. 962 хиляди, което с около 190 хиляди по-малко заети през 2034 година спрямо базовата 2020 година.

Затова трябва да се прави всичко възможно с политиките във всички области да успеем да противодействаме на тези тенденции, заяви министърът. Той припомни, че безработните вече намаляха, около 180 хиляди са регистрираните, а безработицата е рекордно ниска - под 5 процента.

Голямото предизвикателство остава активирането на хората в трудоспособна възраст, които не са заети, заяви Петков. За целта ще се мислят мерки за регистрирането им, консултиране, предлагане на работа. Голяма част от тях не участват в пазара на труда, защото се грижат за свои близки, уточни министърът. Вече се прилагат мерки за стимулиране на връщането им на пазара на труда като действащата - ако се върнеш на работа след шестия месец от раждането, да получаваш със заплатата и половината от полагащото се обезщетение от ДОО. През ОПРЧР също има операции като "Родители в заетост", които помагат на родителите да се връщат по-бързо на пазара на труда.

Ще се мобилизира и групата на хората с увреждания. Около 650 хиляди са хората с ТЕЛК, като голяма част от тях работят, но с въвеждането на квотите за хора с увреждания за работодателите, вече се ангажират и допълнително други в заетост.

Министърът съобщи, че в бюджета на МТСП са предвидени с около 5 процента повече за хората с увреждания, като за месечната финансова подкрепа сумата е около 450 милиона лева. Месечната финансова подкрепа ще стане по-голяма през 2020 година, защото е обвързана с процент от линията на бедността, която расте.

Има проект на постановление за определяне на размера на линията на бедност за 2020 година, като се предлага тя да е 363 лева по новата методика. За тази година е 348 лева.

Петков съобщи наскоро, че в условията на недостиг на кадри Агенцията по заетостта активизира регистрацията в бюрата по труда на хора в пенсионна възраст. За периода януари-август т.г. общо 1486 регистрирани, придобили право на пенсия, са постъпили на работа със съдействието на трудовите посредници. По данни от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на тази година заетите на възраст 65 и повече години са 97 700. Коефициентът на заетост за тази група е 6.6 процента, като ръстът в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. е 1.3 процентни пункта.