Безплатно паркиране в буферните паркинги на града е една от мерките, които Столична община планира да въведе утре във връзка с повишаване нивата на фини прахови частици във въздуха, съобщава сайтът на общината.

Освен безплатно паркиране от Столична община призовават гражданите да не използват личните си автомобили, а обществения транспорт.

Сред плануваните мерки са и извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици, както и на строителните обекти в града.