Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката относно изготвянето на лятната ваканционна програма за децата и учениците през 2020 г., директорите на столичните училища, на центровете за личностно развитие, общините, читалищата и спортните клубове трябва да изпратят информация за ваканционните форми и инициативи, които са безплатни и са организирани от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, общини, читалища и спортни клубове. Това информират от Регионалното управление на образованието /РУО/ в София-град.

Информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерство на образованието и науката, и е предназначена за родители, деца и ученици от цялата страна. Изяви, за които не е налична пълна информация, не следва да се включват, тъй като няма да бъдат публикувани в сайта на МОН.

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, и с цел опазване на здравето на децата, учениците и учителите, при планиране и провеждане на ваканционните форми и инициативи, и организаторите, е необходимо да планират основно дейности, които могат да се състоят на открито. Груповите дейности трябва да се осъществяват с до 10 деца или ученици в група на разстояние от 1,5 метра един от друг, при стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и за недопускане на струпване на деца, ученици и учители.

Родителите трябва да подадат декларация за съгласие за участието на детето им в дейностите за периода на организирането им. Трябва да се има предвид и възможността, че може да не бъдат реализирани планираните дейности и инициативи в зависимост от разпространението на COVID-19 в страната, отбелязват от РУО в София-град.