Български учен прави плантации за коледни елхи. Това е най-ефективният начин за запазване на ценните генетични ресурси на обикновената ела, коментира пред БТА доц. д-р Величко Гагов - дългогодишен преподавател по "Горска генетика и селекция" в Лесотехническия университет в София.

По думите му се касае за промишлено производство, с което не се нарушава балансът на природата.

"Десетки години за коледни елхи бяха отсичани стотици хиляди хубави млади ели в естествените им популации. Подобна практика затруднява нормалното протичане на възобновяването в тях и постепенно води до изчезване на един от най-бързорастящите, красив дървесен вид, стабилен фактор в живота на горските екосистеми", коментира експертът.

Ученият е селектирал най-хубавите елови дървета в България

Доц. Гагов е селектирал над 400 елови дървета в България. Той е създал първата семепроизводствена градина за ела у нас, разположена върху 450 дка в Държавното ловно стопанство "Шерба" в Източна Стара планина. Ученият проучвал дърветата, като залагал потомствени опити в разсадници и в опитни култури на различни места в страната, планините Рила, Пирин, Родопите и Странджа. Той допълнил проучванията и с изоензимен анализ на всички селекционирани дървета и ДНК анализ на най-ценните ат тях.

С отбраните 25 елитни фиданки доц. Гагов направил семепроизводствена градина от второ стъпало, гарантираща получаването на семена с висока генетична стойност. Експертът успял да преодолее забавеното с възрастта залагане на шишарчици - един от най-сериозните проблеми при подобни градини. Опитът си българският учен предал в Германия, където в провинция Рейнланд-Пфалц поставил началото на две семепроизводствени градини за ела.

Освен от ели, коледни елхи се добиват и от смърч, но по качество те отстъпват на еловите растения и особено на тези от "кавказката" ела, твърди експертът. По думите му растежът на фиданките от този вид е по-бавен, короните са по-плътни, гъсто облистени, което прави кавказката ела "царица" на коледните елхи. Специалисти определят растящата в Кавказ ела като най-красива и най-скъпа на пазара. Тя обаче не вирее в България, според специалисти.

Борисовата ела е най-подходяща у нас за коледна елха

В далечното минало елата в България и другите балкански държави е доминирала в естествените популации, разказа доц. Гагов. Според него сечите, пашата в горите, добиването на коледни елхи, пожарите и влиянието на някои други фактори са допринесли за значително намаляване участието на елата в естествения й ареал. Конкуренцията на широколистната растителност също затруднила възобновителния процес. Освен това младите фиданки са отлична храна, както за дивеча, така и за домашните животни, особено през зимните месеци, посочи експертът.

В нашата страна за производство на коледни елхи е много подходяща и елата от планината Славянка, известна като Борисовата ела, твърди доц. Гагов. При нея фиданките са гъсто облистени с тъмнозелени, заострени на върха иглолиста. Естествените насаждения на тази ела, обаче, са в много неблагоприятна ситуация, повредени са от ветровали и снеговали. Допреди няколко години достъпът до тях е бил ограничен, като граничен с Гърция район и сега почти липсва естествено възобновяване. Запазването на този вид може да се осъществи чрез производство на фиданки в разсадниците и изкуствено залесяване, съветва ученият. Според него значителна част от произведените за залесяване фиданки може да се използват за създаване и на плантации за коледни елхи.

Всеки горски разсадник може да засади фиданки и да продава коледни елхи

Всяко горско стопанство може да засади фиданки и да продава коледни елхи, за да не отиват хората в гората и да секат, апелира доц. Гагов. По думите му направените структурни промени в горския сектор през последните десетина години са довели до намаляване на залесяванията и производството на фиданки там. Значителна част от разсадниците останали празни, както и много площи в горския фонд, които би могло да бъдат залесени и се осигури производство на коледни елхи.

Според доц. Гагов сега у нас има около 100 хектара плантации с коледни елхи, създадени от няколко горски стопанства. Дръвчетата в тези плантации са все още малки. Интересът към обособяване на плантации за коледни елхи значително нарасна през последните години. Така България ще се доближи до Дания, Холандия, Швеция и др. страни, където коледни елхи се продават само като отгледани в плантации растения, уверява ученият.

За ограничаване на произволното изсичане на еловите и смърчови фиданки от естествените насаждения, ръководството на Изпълнителната агенция по горите е въвело задължителна употреба на специални пластмасови пластини, контролиращи произхода на отсечените фиданки. Все още обаче по пазарите могат да се видят немаркирани растения, вкл. в кофи с пръст, но без корени, продавани като "живи коледни елхи". Единственото решение с незаконната сеч може да се постигне като се създадат достатъчно по площ плантации и само от тях да се снабдяват хората с най-ценния атрибут за коледните и новогодишни празници, препоръчва доц. Гагов.

С наближаването на коледните празници и подготовката за тях, експертът съветва купуването на елхи да става само от законно отрязани дървета, които се продават на пазара отличени със специалните стикери, бели пластинки. По този начин няма да бъдат стимулирани крадците от естествената гора, призовава ученият.