Българските и американските военнослужещи са сформирани в смесени екипи и тренират по задачи като ориентиране и изучаване на местността по карта, маскировка, наблюдателен пост, засада, водене на разузнаване, оцеляване и др. в Център за подготовка на специалисти (ЦПС) в Сливен тази седмица, съобщават от Министерството на отбраната.

В Българо-американската полева разузнавателна подготовка участват разузнавателен взвод от 61-и танков батальон с командир капитан Владимир Делчев и отделения от разузнавателен взвод от втори батальон на пети кавалерийски полк от САЩ, водени от сержант първи клас Браян Мефорд.

Целите на подготовката са свързани с обмяната на опит и знания

Снимка: Министерство на отбраната

Съвместната подготовка е под организацията и ръководството на подполковник Евтим Максимов, командир на 61-и танков батальон от състава на ЦПС с командир полковник Любомир Вачев.

Целите на подготовката са свързани с обмяната на опит и знания, подобряване на взаимната комуникация, придобиване на нови способности и съвместимост между двете страни по изпълнение на задачи, свързани с дейността им като общовойскови разузнавачи. Занятията се провеждат на учебните полета на ЦПС - огневи комплекс "Батмиш" и в региона на танкодрум "Камен".

Американските военнослужещи посетиха и исторически забележителности на Сливен и се запознаха с моменти от историята на страната.

Съвместната подготовка е под организацията и ръководството на подполковник Евтим Максимов

Снимка: Министерство на отбраната