През 2017 г. България е дала гражданство само на 944 души и това е спад с 44 на сто в сравнение с данните от 2016 г., показва статистиката на Евростат.

Най-често през 2017 г. гражданство у нас са получавали украинци (22,3 на сто), руснаци (19 на сто) и турци (12 на сто). Сравнено с останалите в ЕС, нашата страна е била сред тези, които най-рядко са предоставяли паспорт на чужденци спрямо броя на местното население.

Общо в ЕС през 2017 г. гражданство са получили над 825 000 чужденци, главно от Мароко, Албания и Индия. Най-често мароканците получават паспорти от Италия, Испания и Франция. Албанците взимат паспорти главно от Гърция и Италия, а индийците - от Великобритания.

Румънците, поляците и британците са били най-честите получатели на гражданство от друга страна от ЕС. Броят на британците, потърсили паспорт от друга страна в ЕС, се е удвоил, показват данните. Според статистиката най-често (при 37,8 на сто от случаите) държавите от ЕС предоставят паспорти на граждани от други страни от Общността, както и на африканци (27,4 на сто), азиатци (20,6 на сто), американци (11,4 на сто).