За първите шест месеца на 2018 г. у нас са идентифицирани над 330 жертви на трафика на хора, сочи статистиката. Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова обобщи пред журналисти, че основна част от тях са жени, роби на сексуална експлоатация. След тях се подреждат жертвите на трудова експлоатация и жените, пътували в чужбина, за да продадат новородените си, предаде БТА.

Световната статистика отчита, че Румъния и България са сред основните страни на произход на трафик на хора в Европа. А причините са бедността, социалното изключване и отпадането от училище.

Масово експлоататорите използвали социалните мрежи за зарибяване на жертви, но и за контрол над тях. Така трафикантите проследявали всяка крачка на робите си.

29 млрд евро в световен мащаб генерира този вид престъпност.

Британското правителство се отнася много сериозно към този проблем, каза британският заместник-посланик Лин Чарлз. И напомни, че всички имат отговорност в борбата срещу робските условия на труд.

Над 23000 деца са върнати в клас, отчете на свой ред Грета Ганчева от МОН. Сред целите на МОН са да бъде намален броят на отпадналите от училище.