Министерският съвет прие промени в Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД) с цел намаляване на административната тежест на гражданите.

Българските граждани в чужбина ще могат да подават заявления за издаване на лична карта по електронен път без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис. Желаещите да получат нова лична карта ще могат да го направят чрез електронната автоматизирана система на Министерството на външните работи.

Приетите промени предвиждат гражданите да получават личните си документи чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, което предлага тази услуга.

Осигурява се и възможността за подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в определени случаи и в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

Освен това се намалят сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина.

Предвидено е издаването на временен паспорт да се съгласува от дипломатическите и консулските представителства само с Министерството на външните работи, освен в случаите на издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност, когато тяхното издаване се съгласува с МВР.