Без резултат приключи срещата, поискана от представители на Националната аптечна камара във връзка с новите изисквания към аптеките. От камарата запознаха заместник-министъра на здравеопазването Бойко Пенков с исканията си и предстои те да бъдат разгледани.

На срещата бяха официално внесени в Министерството на здравеопазването и представени предложенията на членовете на организацията за промени в нормативната уредба, касаеща дейността на аптечния пазар в България. Министерството пое ангажимент да включи представители на сдружението в работна група, която ще има за задача да изработи стратегия за развитието на лекарствения сектор в България.

Членове на работната група ще бъдат представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), Българския фармацевтичен съюз, сдружение "Национална аптечна камара", пациентски организации и други заинтересовани страни.

На срещата беше дискутирано и въвеждането на системата за верификацията съгласно Директивата на ЕС от 2011 г. и делегирания Регламент от 2016 г. Магистър-фармацевтите декларираха, че не са срещу верификацията и определиха внедряването ѝ като полезно и в интерес на българските пациенти. За пореден път д-р Пенков увери, че на аптеките поне шест месеца няма да бъдат налагани глоби и санкции във връзка със системата за верификация.

След срещата председателят на аптечната камара Антон Вълев заяви, че те остават в стачна готовност:

"Не мога да кажа, че към текущия момент имаме някакъв съществен диалог. Мога да кажа, че към този момент имаме размяна на мнения. Затова казвам, че ние запазваме правото си (да протестираме б.р), ако не получим някакъв смислен отговор и нормален срок, в който трябва да имаме някаква покана за дискусия - в рамките на една седмица. Оттам нагоре не знам какво правим".

Миналата седмица в знак на недоволство над 700 аптеки в цялата страна спряха работа.